• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• வென்சுவான் நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழப்பு 2008-06-04
• அனாதை குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் ஊனமுற்றோர்களுக்கான ஏற்பாடு 2008-06-04
• லீ சாங்சுனின் கருத்து 2008-06-04
• தேடுதல் பணி 2008-06-04
• சீனத் தேசிய பொருதாரத்தின் வளர்ச்சி 2008-06-03
• உள நல சிகிச்சைச் சுற்றுலாப் பயணம் 2008-06-03
• தொண்டர் சேவை 2008-06-03
• உற்பத்தியை மீட்டெடுப்பது 2008-06-03
• சீனாவின் மீதான புதிய கருத்துக்கள் 2008-06-03
• நிலநடுக்கத்தின் நிலைமை 2008-06-03
• கண்டறிந்து பாதுகாக்குப் பணி 2008-06-03
• சர்வதேசச் சமூகத்தின் உதவி 2008-06-03
• நிலநடுக்கப் பிரதேசங்களில் நோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு 2008-06-02
• பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் குடிநீர் பாதுகாப்பு 2008-06-02
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் மின்னாற்றல் விநியோகம் 2008-06-02
• வென்சுவான் நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழப்பு 2008-06-02
• விபத்திற்குள்ளான ஹெலிகப்டர் 2008-06-02
• தற்காப்பு மீட்புதவிப் பணி 2008-06-02
• பேரிடர் நீக்கப் பணி 2008-06-02
• புனரமைப்புப் பணி 2008-06-02
• சீனாவிலுள்ள பாகிஸ்தான் தூதரகத்தின் நன்கொடை 2008-06-01
• வென்சுவான் நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழப்பு 2008-06-01
• பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசத்தில் சீன அரசுத் தலைவர் 2008-06-01
• ஆபத்து நிலைமையில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களுக்கான கண்காணிப்பு 2008-06-01
• வெளிநாட்டுச் செய்தி ஊடகங்களின் பாராட்டுக்கள் 2008-06-01
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் உறைவிடப் பிரச்சினை 2008-06-01
• அறிவியல் பூர்வமான முறையில் பேரிடர் நீக்கப் பணியை மேற்கொள்வது 2008-05-31
• நிவாரணப் பொருட்களுக்கான நிர்வாகப் பணி 2008-05-31
• குழந்தைகள் விழா கொண்டாட்டம் 2008-05-31
• குழைந்தைகளுக்கான வாழ்த்துக்கள் 2008-05-31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14