• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• திபெத்தில் பல்வேறு தேசிய இனங்களின் திறமைசாலி பயிற்சி 2009-11-13
• திபெத் புத்த மத பட்டம் 2009-11-02
• திபெத்தின் நிங்ச்சிப் பிரதேசத்தின் பொருளாதாரம் 2009-10-30
• சீன அரசு மீதான பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தின் உறுப்பினரின் பாராட்டு 2009-10-13
• திபெத் ஊழியர்களுக்கு பயிற்சிப் புத்தகங்கள் 2009-09-23
• திபெத் பாரம்பரிய ஆடல் பாடல் 2009-09-14
• திபெத்தின் சுற்றுலா துறை 2009-09-14
• சீன-நேபாள பொருளாதார வர்த்தக ஒருங்கிணைப்புக் குழு 2009-09-03
• திபெத்-நேபாள பொருளாதார வர்த்தக பேச்சுவார்த்தை 2009-08-24
• திபெத்தில் வெண்கல சுரங்க இருப்பு 2009-08-21
• தலாய் லாமாவின் மற்றொரு பொய் கூற்று 2009-08-18
• திபெத் காட்டுத் தாவரப் பட்டியல் 2009-08-17
• சிங்காய்-திபெத் இருப்புப் பாதையின் Nagqu சரக்குப் புழக்க மையம் 2009-08-17
• போதலா மாளிகையைச் சேர்ந்த மதிப்புக்குரிய அரிய பொருட்கள் 2009-08-12
• திபெத் மாணவர்களுக்கான இலவச கல்வி 2009-08-12
• திபெத்தில் கோயில்களுக்கான செப்பனிடுதல் 2009-07-26
• டாஷ்ஹுன்பு துறவியர் மடத்தில் 11வது பான்சான் லாமா 2009-07-25
• திபெத் பண்பாட்டுத் துறையில் ஒதுக்கீடு அதிகரிப்பு 2009-07-25
• திபெத்தில் ஓராண்டு என்ற ஆவணத்திரைப்படம் 2009-07-16
• திபெத் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பு 2009-07-14
• வெளிநாட்டுச் செய்தியாளர்கள் திபெத்தில் பேட்டிகண்டனர் 2009-06-21
• திபெத் ஜனநாயகம் மற்றும் சீர்திருத்தத்தின் 50 ஆண்டுகள் பற்றிய கண்காட்சி 2009-06-19
• திபெத்தில் மணற்காற்றைத் தடுக்கும் பணி 2009-06-19
• திபெத்தின் சுற்றுலாத் துறை 2009-06-18
• லாசாவிலுள்ள புகழ்பெற்ற வீதி 2009-06-14
• திபெத் தொல் பொருள் பாதுகாப்பு 2009-05-14
• திபெத்தில் பேரிடர் நீக்கப் பொருள் சேமிப்பு 2009-05-14
• திபெத் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி 2009-05-08
• திபெத்தின் கல்வி பற்றி 2009-04-17
• பட்டதாரிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பு 2009-04-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15