• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• தார்ஸ் கோயிலின் சீரமைப்பு 2007-02-20
• சிங்ஹா-திபெத் பீடபூமியில் முக்கிய தாது வளம் கண்டுபிடிப்பு 2007-02-13
• திபெத்தின் பொருளாதாரம் 2007-02-10
• சீன திபெத்தின் படங்கள் பொருள்காட்சி 2007-02-07
• சிங்ஹேய்-திபெத் இருப்புப்பாதை வசந்த விழாக்காலப் போக்குவரத்து தொடங்கியது 2007-02-03
• திபெத் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் 2007-01-22
• திபெத் பொருளாதாரம் 2007-01-14
• லாசா-சிகாச்சே கிளை ரயில்பாதையின் கட்டுமானம் 2007-01-14
• திபெத் பொருளாதார வளர்ச்சி 2007-01-12
• சிங்ஹேய்-திபெத் ரயில் பாதை 2007-01-10
• திபெத்தின் நாட்டுப்புறப் பண்பாட்டு மரபு செல்வம் 2007-01-08
• திபெத் விவசாயிகள் மற்றும் ஆயர்களின் மருத்துவ உதவி 2007-01-07
• திபெத்தின் சற்றுலா துறை 2006-12-28
• திபெத்தில் நபர்வாரி மொத்த உள் நாட்டு உற்பத்தி 2006-12-28
• திபெத்தில், விவசாயிகள் மற்றும் ஆயர்களுக்கான திட்டப்பணி 2006-12-28
• திபெத்தில் தனியார் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி 2006-12-27
• வருமானம் அதிகரித்துள்ள திபெத் மக்கள் 2006-12-27
• வெளிப்புறத்துக்குச் சென்றுள்ள திபெத் உழைப்பாளர்கள் 2006-12-21
• திபெத் பிரதிநிதிக்குழுவின் போலந்து பயணம் 2006-12-05
• திபெத் தகவல் மற்றும் செய்தித்தொடர்புத் துறை 2006-12-04
• திபெத்தில் சூரிய ஒளி ஆற்றல் மின்னாக்கிகள் 2006-11-27
• திபெத்தின் போக்குவரத்து அமைப்பு முறை 2006-11-17
• திபெத்தின் சுற்றுலா வளர்ச்சி 2006-11-10
• சிங்காய்-திபெத் ரயில் பாதை 2006-11-08
• ஆஸ்திரியாவில் "சீன திபெத் பண்பாட்டு வாரம்" 2006-10-24
• திபெத் வளர்ச்சியின் குறிக்கோள் 2006-10-19
• ஆஸ்திரியாவில் சீன திபெத் பண்பாட்டு வாரம் 2006-10-16
• திபெத் பண்பாடு மீதான பாதுகாப்பு 2006-10-11
• திபெத் பண்பாட்டு கருத்தரங்கு 2006-10-10
• திபெத் பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கு சிங்ஹை திபெத் ரயில் பங்கு 2006-10-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15