• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• திபெத்திலான சுற்று பயணம் 2005-03-02
• திபெதில் தொல் பொருட்களுக்கான பாதுகாப்புப் பணி 2005-02-26
• நடுவண் அரசின் முதலீடு 2005-02-18
• திபெத்தின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகம் 2005-02-14
• லாசா ஆற்று பாலத்தின் நிர்மாணத்தின் முடிவு 2005-01-31
• திபெத்திலான கட்டாய கல்வித் துறை 2004-12-16
• சீனாவில் திபெத்தியல் பற்றிய ஒத்துழைப்பு ஆய்வு முறை 2004-11-10
• திபெத்தில் அடிப்படை வசதியின் கட்டுமானம் 2004-09-26
• முழுமையான ஜனநாயக உரிமையை திபெத் மக்களுக்கு உண்டு 2004-09-16
• திபெத்தின் அவசர மீட்பு ஆற்றல் 2004-09-14
•  வெண்ணிறத் தூய்மைக் கேட்டுக் கட்டுப்பாட்டு முயற்சி 2004-09-13
• திபெத் விவசாயிகள்—ஆயர்களின் வாழ்க்கை மேம்பட்டுள்ளது 2004-08-31
• திபெத்தில் நெடுஞ்சாலைக் கட்டுமானம் 2004-08-22
• திபெத்தில் கலந்துரையாடல் கூட்டம் 2004-08-21
• சிங்காய் திபெத் இருப்புப் பாதையின் கட்டுமானம் 2004-08-16
• சாக்கியமுனியை வழிபாடு செய்த பதினோறாவது பான்சான் 2004-08-16
• 11வது பான்சானின் மனநிறைவு 2004-08-15
• 11வது பான்சானின் புத்த நடவடிக்கை 2004-08-14
• சீனாவின் திபெத்தில் திபெத் மருத்துவத் துறையின் வளர்ச்சி 2004-08-14
• திபெத் நாடக விழா 2004-08-12
• அரசு சாரா மருத்துவ சேவை தொடண்டர் அணி 2004-08-11
• திபெத்தில் தேசிய பாதுகாப்புக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் குற்றவாளியின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது 2004-08-06
• திபெத்தின் தொலைத்தொடர்பு வளர்ச்சி 2004-08-04
• திபெத்தில் வலம்வரும் மருத்துவ சிகிச்சை வாகனம் 2004-08-02
• பிரிட்டனின் ஆக்கிரப்புக்கு எதிரான போராட்டம் 2004-07-23
• திபெத்தில் முக்கிய திட்டப்பணி 2004-07-20
• திபெத்தி சென்றடைந்த தொண்டர்கள் 2004-07-19
• கனடாவில் திபெத் தன்னாட்சி பிரதேச அரசின் பிரதிநிதிக் குழு 2004-07-17
• திபெத்தில் நடைபெறவுள்ள மரதன் போட்டி 2004-07-15
• கசார் காவிய நினைவு மாநாடு 2004-07-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15