• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• கடந்த 40 ஆண்டுகளில் திபெத்தின் மாற்றம் 2005-08-25
• தன்னாட்சி பிரதேச மக்கள் பேரவையின் 40 ஆண்டுகள் 2005-08-19
• திபெத்தின் லாலு சதுப்புநில பிரதேசம் 2005-08-13
• திபெத்துக்கான உதவி 2005-08-10
• சிங்கை-திபெத் ரயில்வே நெடுங்கில் சுற்றுலா திட்டம் 2005-08-08
• விரிவாக்கப்பட்ட பொத்தலா சதுக்கம் 2005-08-01
• திபெத்தில் கனமப் பொருள் 2005-07-31
• ஹாங்காங் மக்கள் திபெத் வளர்ச்சியை பாராட்டினர் 2005-07-19
• திபெத்தின் உயிரின சூழல் மற்றும் பாரம்பரிய பண்பாட்டுப் பாதுகாப்பு 2005-07-18
• ஹாங்காங்கில் புத்த மத பிரச்சார விழா 2005-07-17
• புத்த மத கலந்துரையாடல் கூட்டம் 2005-07-16
• திபெத் பண்பாட்டு வாரம் 2005-07-16
• சீனத் திபெத் பண்பாட்டு வாரம் 2005-07-15
• திபெத்தின் பௌத்த மத பொருள்காட்சி 2005-07-14
• ஹாங்காங்கில் சீன திபெத் பண்பாட்டு வாரம் 2005-07-05
• நேபாள நாட்டுக்கு நன்றி 2005-07-03
• சிங்காய்-திபெத் இருப்புப்பாதை 2005-07-02
• திபெத் விவசாயிகளின் உடல் நலன் 2005-05-27
• ஜொல்மோ லுங்மா சிகரத்திலான சுத்தம் 2005-05-23
• ஜொல்மோ லுங்மா சிகரத்தின் கடல் மட்ட அளவீட்டுப் பணி 2005-04-18
• திபெத்தில் புதுப்பிக்க வல்ல எரியாற்றல் பயன்பாடு
 2005-04-17
• திபெத் இனப் பண்பாட்டுப் பாதுகாப்பு 2005-04-14
• ரெயில்வே போக்குவரத்து 2005-04-12
• சிங்காய்-திபெத் இருப்புப்பாதை 2005-04-04
• திபெத்திற்கு வருகை தரும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 2005-04-02
• திபெத் மக்கள் தொகை 2005-03-31
• திபெத்தில் 7 வனப்பூங்காக்கள் 2005-03-27
• திபெத்தில் மின்சார உற்பத்தி 2005-03-26
• திபெத் சுற்றுலா துறை 2005-03-17
• கொகொசிலியில் திபெத் antelopeமான்களின் எண்ணிக்கை 2005-03-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15