• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• வெளிநாட்டிலிருந்து திபெத்துக்கு நேரடியாக சென்ற விமானம் 2006-10-04
• திபெத்தில் விருந்தினர் விடுதி அறைவாடகை உயரவில்லை 2006-09-15
• திபெத்தில் மனோ நிலை ஆய்வுக்கான முதலாவது தொலைபேசி இணைப்பு 2006-09-13
• செங்து-லிங் ஸ் பறத்தல் 2006-09-01
• திபெத்தில் கல்வி லட்சியம் 2006-08-31
• சீன-நேபாள எல்லைக்குச் செல்லும் சிங்காய்-திபெத் ரெயில்பாதை 2006-08-27
• ரயில் பாதை மூலம் ஏற்றிச்செல்லப்படும் திபெத் பொருள் 2006-08-11
• திபெத் மறிமானின் உணவுப் பொருள் கண்டுபிடிப்பு 2006-07-17
• சிங்ஹேய்-திபெத் ரயில் பாதைக்கான சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு 2006-07-13
• போதலா மாளிகைக்கான பராமரிப்பு 2006-07-12
• இந்திய செய்தி ஊடகங்களின் பாராட்டு 2006-07-07
• நாதுலா கணவாய் வர்த்தக பாதை 2006-07-06
• சிங்காய்-திபெத் ரெயில் பாதை சுற்றுச்சூழல் தொண்டர்கள் 2006-07-05
• திபெத்தில் முதலீடு செய்வது 2006-07-05
• மீண்டும் திறக்கப்படும் பட்டுப்பாதை 2006-07-05
• "உலகின் கூரையில்" பயணி ரெயில் வண்டி 2006-07-03
• அந்நிய செய்தி ஊடகங்களின் கவனம் 2006-07-02
• சின்காய் திபெத் ரெயில் வண்டி லாசா சென்றடைந்தது 2006-07-02
• சிங்காய்-திபெத் ரயில் பாதை 2006-07-02
• ச்சிங்ஹை-திபெத் ரயில் பாதை 2006-07-01
• சிங்காய்-திபெத் ரெயில் பாதை போக்குவரத்து 2006-07-01
• சீன-இந்திய வர்த்தகத்தில் புதிய வாய்ப்பு 2006-06-30
• சீனாவின் ச்சிங்ஹை-திபெத் ரயில்வே 2006-06-28
• லாசா தொடர்வண்டி நிலையம் கட்டியமைக்கப்பட்டுள்ளது 2006-06-25
• சிங்காய்-திபெத் ரயில் பாதை பற்றி 2006-06-22
• லாசா ரயில் நிலையம் 2006-06-20
• சீன திபெத்தின் 3வது பயணி விமான நிலையம் 2006-06-11
• சமாதான முறையிலான விடுதளையின் 55வது ஆண்டு நிறைவு 2006-05-23
• திபெத் சுற்றுலா வருமானம் 2006-04-29
• திபெத் மறிமான் பாதுகாப்பு 2006-04-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15