• சீனப் புத்தாண்டுக் கொண்டாட்டம்• 外国人在中国
நிகழ்ச்சி நிரல்
ஒலிபரப்பு நேரம்
China Radio International
செய்திகள்
வெளிநாட்டுச் செய்திகள்
செய்தித் தொகுப்பு

இன்பப் பயணம்

பண்பாடும் கதையும்

சமூக வாழ்வு

அறிவியல் உலகம்

சீன தேசிய இன குடும்பம்

நல வாழ்வுப் பாதுகாப்பு

விளையாட்டுச் செய்திகள்
 
• உயர் பட்டம் பெற்ற புத்தமத குருமார்கள் 2008-11-19
• திபெத்தின் சூரிய மற்றும் காற்று ஆற்றல் 2008-11-18
• திபெத்தில் குழந்தைகளுக்கான நலவாழ்விடம் 2008-11-17
• சீனாவின் திபெத்திய மருத்தும் பெற்ற முன்னேற்றம் 2008-11-14
• திபெத்தின் விவசாயிகள் மற்றும் ஆயர்களின் வருமானம் 2008-11-04
• பனி பேரழிவுக்கான மீட்பு பணி 2008-11-02
• திபெத் பொருளாதாரத்தின் விரைவான வளர்ச்சி 2008-11-01
• பனி சீற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கான அவசர உதவி 2008-10-31
• திபெத் சுற்றலாத் துறை 2008-10-31
• திபெத்தில் நிகழ்ந்த பனிச் சீற்றம் 2008-10-31
• திபெத் நாட்டுப்புற பண்பாட்டு அ 2008-10-24
• திபெத் மருந்து தொழிலின் வரைவான வளர்ச்சி 2008-10-19
• ஆஸ்திரியாவில் பயணம் மேற்கொண்டு வரும்திபெத்தியல் அறிஞர்கள் 2008-10-15
• திபெத்தில் தொல் பொருள் பாதுகாப்பு கட்டுமான திட்டப்பணி 2008-10-15
• நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட திபெத்திலான மக்களுக்கான உதவி 2008-10-10
• திபெத் தேசிய இனக் கல்லூரி 2008-10-07
• திபெதிலான சுற்றுலா பயணியின் எண்ணிக்கை 2008-10-06
• திபெத் சுற்றுலா 2008-10-06
• திபெத்தின் உயிரின மூல வளத்தின் வளர்ச்சி 2008-10-06
• வெளிநாட்டுத் திறப்பு கொள்கை மற்றும் திபெத் பொருளாதாரம் 2008-10-06
• திபெத்தின் கிராமப்புறங்களில் மின்னாற்றல் நிலையம் 2008-10-04
• பண்டைய திபெத் மொழி நூல்களின் கணக்கெடுப்பு 2008-10-02
• திபெத் பிரச்சினை பற்றிய சீனாவின் நிலைப்பாடு 2008-09-25
• திபெத்தில் பண்பாட்டின் வளர்ச்சி 2008-09-19
• திபெதில் நீர் பயன்பாடு 2008-09-10
• Zhongba மாவட்டத்தில் நிலநடுக்கம் 2008-09-10
• திபெத் சுற்றுலா உணவு மற்றும் பண்பாட்டு விழா 2008-09-09
• தொல் பொருட்களை செப்பனிடும் திட்டம் 2008-09-08
• திபெத்தில் 60 ஆயிரம் ஊனமுற்றோர் குணமடைந்தனர் 2008-09-08
• திபெத்தின் தொழிற்துறை வளர்ச்சி 2008-09-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15