உலகிற்கு மேலதிக வாய்ப்புகளைக் கொண்டு வரும் சீனா:ஷிச்சின்பிங்

2022.10.23 15:26:17

அக்டோபர் 23ஆம் நாள் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 20ஆவது மத்திய கமிட்டி, முதலாவது முழு அமர்வு நடத்தி, தேர்தல் மூலம், புதிய தலைவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. அதில் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்திய கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளராக ஷிச்சின்பிங் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.